(EW-69S(Oval

(EW-69S(Oval

 

 

خمیده (Oval) EW69 C  

 

 

 

این سیستم بر اساس استانداردهای روز اروپا Euro norm طراحی گردیده است. همچنان که در EW55توضیح داده شد. رعایت این استاندارد جهت سهولت بخشیدن به تخلیه آب می باشد. این پروفیل نیزThermal break بوده که به کمک این کار، ایزولاسیون حرارتی در مقطع پروفیل صورت می گیرد. این نوع پنجره به صورتهای مختلف طراحی شده تا همه نوع سلیقه را پوشش دهد. این سیستم دارای ظاهر متفاوت به نامهای صافFlat) )، منحنیOval)   و یا Hidden vent) )  می باشد.

 

 

 

 

عملکرد سیستم

Uf:2.71 W/m2k

Uw:1.87 W/m2k

Rw (C,Ctr) ≤ 39 (-1;-3) Db,

Class ≥ 9A (EN 12208)

Class 4 (en 12207)

C2-C5 (EN 12210 (

انتقال حرارتی سیستم

انتقال حرارتی پنجره

نفوذ آب

عایق صوتی  

 عبور هوا

مقاومت در برابر فشار باد  

مشخصات فنی

84 mm’

97 mm’

34 mm’

4 mm’ تا  32 mm’

فریم کلاف

فیرم بازشو

سایز قطعه عایق حرارتی

ضخامت شیشه مصرفی